Strona Główna

Liliowce z Kolincza (Hemerocallis) to rośliny wieloletnie, odporne na wiele chorób oraz znakomicie znoszące niekorzystne warunki glebowe. Odmianą spotykaną stosunkowo często jest liliowiec Hemerocallis Fulva, popularnie nazywany "smolinosem", o kwiatach pomarańczowo-ceglastych.

Obecnie na świecie jest zarejestrowanych wiele tysięcy odmian. Przodującym krajem w tej dziedzinie jest USA. Atrakcyjność liliowców spowodowała, iż powstało wiele organizacji zrzeszających ich miłośników. Większość znajduje się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, wiele w Kanadzie, nieliczne w Europie. Wśród nich najważniejszą jest American Hemerocallis Society. Gospodarstwo w Kolinczu jest jej członkiem. Gospodarstwo Ogrodnicze w Kolinczu rozpoczęło uprawę liliowców na szerszą skalę w 1999 roku. Prowadzone prace hodowlane pozwalają uzyskiwać corocznie kilka tysięcy siewek liliowców z krzyżowań wielu najnowszych odmian.

Każda z nich jest niepowtarzalnym, jedynym egzemplarzem nigdzie nie spotykanym. Znakomita większość charakteryzuje się pięknymi kwiatami i odrębnymi cechami. Siewki różnią się wielkością, kolorem i kształtem kwiatów, wysokością łodyg kwiatowych, terminem i długością kwitnienia.